Aktiekapital og antal stemme-
rettigheder pr. 31. maj 2007
Aktiekapital og antal stemme- rettigheder pr. 31. maj 2007

Publiceret under overskriften: Danske Banks aktiekapital og det samlede antal stemmerettigheder pr. 31. maj 2007

Den 1. juni 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007
I henhold til bekendtgørelse nr. 226 om udstederes oplysningsforpligtelser af 15. marts 2007, § 17, kan oplyses flg.:

  • Danske Banks aktiekapital udgør 6.988.042.760 kr.
  • Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme.
  • Det samlede antal stemmerettigheder er 698.804.276.